درحال حاضر امکان ارسال نداریم.

تبلت AXTROM

نسل جدید تبلت های با کیفیت چینی و تایوانی با برند اکستروم اکسپد با افزایش کارایی و کاهش قیمت و با هدف رقیب سازی برای سایر برندها به بازار آمده است.

فهرست صفحه های داخل تبلت AXTROM: