برای روت Root دستگاه خود از برنامه های زیر استفاده کنید.
فقط حصول اطمینان کنید که گزینه USB Debugging در Settings --> Developer Options) تیک خورده باشد و نیز گزینه Allow mock location ، همچنین در Security گزینه Unknown Sources هم تیک بخورد. سپس تبلت خود را با کابل به لپتاپ/کامپیوتر وصل کرده و برنامه روت را اجرا و گزینه root را کلیک میکیم. برنامه دوم یعنی unlock root را اول امتحان کننید. اگر واقعا تبلت روت شده باشد، از شما پرسیده میشود که آیا میخواهید دستگاهتان Restart شود؟ اگر چنین پرسشی داده نشد، کابل را قطع، برنامه را بسته و دوباره انجام میدهیم، اگر باز هم نشد، به سراغ نرم افزار اول یعنی super one click بروید. حتما با یکی از این برنامه ها موفق به روت تبلت خود میشوید

برنامه اول
1- super one click
Download Super One Click rar
برنامه دوم
2- unlock root
Download unlock root exe